fbpx
1 000 000 T

Wolumen gruntu obojętnego przejętego w 2019 r.

270 000 T

Wolumen gruntu zanieczyszczonego przejętego w 2019 r.

71 000

Przejazdów ciężarówek zorganizowanych w 2019 r.

Co to jest bioremediacja?

Na pytanie “co to jest bioremediacja?” odpowiadamy – jest to proces oczyszczania gleby i wód podziemnych. W tym celu wykorzystuje się żywe mikroorganizmy, takie jak bakterie, drożdże bądź grzyby strzępkowe. Dokonują one w glebie tzw. katalizowania, destrukcji bądź transformacji zanieczyszczeń w mniej szkodliwe formy. Możliwa jest dzięki temu eliminacja z gruntu takich substancji jak:

  • metale ciężkie,
  • substancje ropopochodne,
  • związki biogenne.

Siły ciężkości, kapilarne oraz adsorpcyjne wpływają na wnikanie powyższych substancji  w głąb gruntów, w związku z czym bioremediację stosujemy w celu przywrócenia terenów do stanu pierwotnego.

Bioremediacja jako proces naprawczy

Firma Hesus w bioremediacji gleby wykorzystuje bakterie Procaryota, które najlepiej sprawdzają się w rozkładzie zanieczyszczeń. Omawiana technologia pełni rolę procesu naprawczego w gruntach, dzięki zastosowaniu następujących mechanizmów:

  • obniżania stężenia zanieczyszczeń
  • przekształcania węglowodorów naftowych

Gwarantujemy natychmiastową poprawę stanu gleby, dzięki stosowaniu najnowszych technologii w samym procesie bioremediacji.

Proces bioremediacji wykonywany przez wykwalifikowanych pracowników firmy Hesus i w bezpieczny sposób przywraca glebę do pierwotnego stanu. Ponad to zapewnia on gruntom dwutlenek węgla i wodę, stanowiące pożądane składniki odżywcze.

W jakich przypadkach stosuje się bioremediację?

Bioremediacja terenów jest technologią, którą stosujemy w przypadku gleby każdego rodzaju. Szczególnie zalecamy wykorzystanie tej techniki w przypadku skażenia gruntów substancjami ropopochodnymi, ze względu na częstotliwość występowania tego rodzaju zanieczyszczeń. Wszelkiego rodzaju rozlewy, wycieki bądź zrzuty ropy są solidną podstawą do skontaktowania się z nami w celu uzgodnienia dogodnego terminu bioremediacji terenów.

Gleby znajdujące w obszarze o wysokim poziomie uprzemysłowienia są szczególnie narażone na procesy skażenia. Zalecamy bioremediację gruntów tego typu, ze względu m.in. na obecność związków radioaktywnych. Zawarte w glebach toksyny oraz substancje ropopochodne są przyczyną skażenia, w negatywny sposób wpływając na jakość Twoich gruntów.

Zaufali nam

Podstawy działania

Stosowane przez nas metody bioremediacji, określane jako in situ, dodatkowo dzielimy na procesy takie jak:

  • biostymulacja – dostarczamy odpowiedniej ilości pożywek dla mikroorganizmów w glebie,
  • biowentylacja – wprowadzamy dodatkowe mikroorganizmy w glebę,
  • bioaugmentacja – “wtłaczanie powietrza”, wspieramy wyżej wspomnianą biostymulację i biowentylację.

Przed dokonaniem bioremediacji dokonujemy szczegółowego sprawdzenia stanu skażonej gleby pod kątem dostępnego tlenu, wody wartości pH czy temperatury. Nasi wykwalifikowani biotechnolodzy najpierw każdy grunt doprowadzają do pożądanego stanu dzięki odpowiedniemu utlenianiu bądź podaniu substancji odżywczych, aby w następnym kroku przeprowadzić cały proces usuwania zanieczyszczeń.

Gorąco zachęcamy do kontaktu. Gwarantujemy pełen profesjonalizm w przeprowadzanej bioremediacji, spełniając najwyższe standardy.

Marcin Pettke

Business Development Manager Hesus Polska

+48 517 280 227

m.pettke@hesus-polska.pl

Grzybowska 62
00-844 Warszawa

Zachęcamy do kontaktu